Kuchnia Sylwi

Pyszne ciasto „wspomnienie lata”

Pyszne ciasto „wspomnienie lata”

Pyszneciasto, którepowstałoztęsknotyzalatem. Copozostajenampoletnichsmakołykach, gdynadworzeburo, awsklepachprawiesameimportowaneowoce
Babka cytrynowa.

Babka cytrynowa.

Bardzodobrababkacytrynowa. Dojejwykonaniaużywasięrozpuszczonego ,. gorącegomasłaitosprawia ,żeciasto